Freedom Grid

vapauttaa yrityksesi IT-resurssit

Alusta

Koko järjestelmä on rakennettu yhden laitetoimittajan (HP) alustan päälle mahdollisten epäyhteensopivuuksien minimoimiseksi ja huollon suoraviivaistamiseksi. Laitteistona toimii HP:n Carrier-luokan C7000 blade-kehikot ja Storage Works SAN -tallennusratkaisut. Laitteistoa tarkkaillaan jatkuvasti ja vikatilanteisssa järjestelmä antaa hälytyksen ja osaa tilata tarvittavan huoltokutsun automaattisesti. Järjestelmän jokainen laitteistokomponentti on kahdennettu ja yksittäisen laitteen hajoaminen ei aiheuta järjestelmän toimintaan häiriöitä.

Verkko

Verkkomme on kiinni TDC:n globaalissa runkoverkossa, joka ulottuu Euroopan lisäksi Yhdysvaltoihin (80 GBit/s) ja Aasiaan (20 GBit/s) asti. Jokainen verkkoyhteyden komponentti on kahdennettu sekä Freedom Zonen että TDC:n päässä ja yhden laitteen hajoaminen ei vaikuta palvelutasoon. Kaistaa voidaan nostaa helposti kymmeniin gigabitteihin sekunnissa. Verkkomme suorituskykyä tarkkaillaan puolueettomasti säännöllisin väliajoin, ja mittaustulokset ovat julkisesti saatavilla.

Laitetila

Freedom Zone Oy vuokraa laitetilaa DNA Oy:n Helsingin konesalista joka täyttää EU:n EN 1047 -vaatimukset sekä Viestintäviraston vaatimukset “Tärkeät ja erittäin tärkeät laitetilat”.

Laitetilan ominaisuuksia:

 • kahdennettu pääsähkönsyöttö
 • kahdennettu UPS-järjestelmä ja dieselgeneraattorit
 • varmennettu ilmastointi
 • varmennetut TDC:n operaattoritason
  tietoliikenneyhteydet
 • kulunvalvontajärjestelmä biometrisillä
  sormenjälkitunnistimilla
 • kameravalvonta
 • palosuojaus EN 1047-2 -rakennusstandardin mukaisesti
 • automaattinen Inergen-kaasupohjainen sammutusjärjestelmä
 • kaasu- ja kosteustiiviys BS476/EN1047-standardin mukaisesti
 • sammutusvesitiiviys
 • mekaaninen suojaus rakennemuutoksia ja -vääntymiä vastaan
 • palon-, veden- ja paineenkestävä kaapeliläpivientijärjestelmä
 • ylipaineluukut kaasusammutusjärjestelmiä varten.
 • murtosuojaus ET2-standardin mukaisesti
 • EMP-suojaus (Faradayn häkki)

 

Virtualisointi

Virtualisointi on toteutettu VMWare Enterprise Plus -alustalla, joka on käytössä mm. kaikissa Fortune 100 -yrityksissä. Valitsimme VMWaren tuotteen kypsyyden ja tuen perusteella. Monet kilpailevat ratkaisut käyttävät open source -ratkaisuja, joihin on vaikeaa tai mahdotonta saada nopeasti reagoivaa palvelusopimusta. Samalla VMWaren alusta takaa palveluille häiriöttömät laitteiston huoltotoimenpiteet sekä korkean käytettävyyden mille tahansa käyttöjärjestelmälle ilman erillistä sovellusratkaisua. Myös Continuous Availability -tason käytettävyys on mahdollista.

Resurssipooli

Freedom Grid -palvelussa Freedom Zone Oy antaa asiakkaan käyttöön resurssipoolin, jonka kapasiteettia asiakas voi hyödyntää poolin sisällä olevien koneiden kesken. Teknologia mahdollistaa kapasiteetin siirtämisen palveluiden välillä juuri sinne, missä sitä milläkin hetkellä tarvitaan. Resurssipooli antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää hankittua kapasiteettia joustavasti maksamatta koneiden tyhjäkäynnistä. Eri palveluiden prioriteettia voidaan myös säätää palvelukohtaisesti (Dynamic SLA). HA SLA -resurssit takaavat ennaltamääritellyn kapasiteetitason tärkeimmille koneille myös vikatilanteissa.

Palvelutaso

Pilvipalvelut ovat muuttaneet palvelutasomäärityksiä asiakkaan kannalta edullisempaan suuntaan. Koska alustat ra- kennetaan korkeimpien mahdollisten standardien mukaisesti ja useat asiakkaat jakavat saman infrastruktuurin keskenään virtualisoinnin avulla, palvelutaso alustan puolesta pysyy asiakkaan virtuaalikoneille asti erittäin korkeana.

Freedom Zonen palvelutasosopimukset koskevat erikseen infrastruktuuria sekä verkkoyhteyttä. SLA -taso lasketaan kuukausittain. SLA-tasot ja korvaukset on määritelty tarkemmin erillisessä palvelutasokuvauksessa.

Infrastruktuurin palvelutaso

Freedom Grid sisältää dynaamisen SLA-ratkaisun, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden määritellä tarvittava SLA-taso jokaiselle palvelulle erikseen. Palvelukohtaisten SLA-tasojen muutokset tulevat voimaan heti.

Verkon palvelutaso

TDC:n Freedom Zonelle toimittama SLA on 99,9 % per internet-portti. Kaikki uplink-porttimme ovat kahdennettu- ja ja reititys on toteutettu niin, että vikatilanteen sattuessa liikenne ohjautuu automaattisesti toista kautta. Vikatilanteen mahdollisuus on siis 0,001 x 0,001, minkä johdosta oman uplinkkimme laskennallinen SLA-taso TDC:n runkoverkkoon on 99,9999 %.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että globaalilla tasolla internetin reititys vaihtelee mm. huoltokatkojen
ja reititysvirheiden takia. Mittaamme tällä hetkellä verkkomme suorityskykyä ulkopuolisen tahon työkaluilla. Mittaustulostemme perusteella toteutunut SLA-taso vaihtelee kuukausittain 99,95 % - 100 % välillä ja keskimääräinen maailmanlaajuinen vasteaika on noin 100 ms (Skandinaviassa ja Euroopassa noin 10 ms).

Basic SLA (99,9 %)

Kaikki Freedom Grid -palvelut kuuluvat automaattisesti tämän palvelutason piiriin.

HA SLA (99,99 %)

Tuotantokoneet tai ainoastaan kriittinen osa niiden resursseista voidaan määritellä korkeamman SLA-tason piiriin. Vakavan vikatilanteen sattuessa FZ Grid asettaa näiden palveluiden käynnistymisen vähemmän tärkei- den palveluiden edelle (esim. kehitysympäristö).

CA SLA (99,9999 %)

FZ Grid antaa myös mahdollisuuden Continuous Availability -ratkaisuun, joka on tällä hetkellä beta-käytössä. CA SLA:n palvelutaso tulee olemaan vähintään 99,9999 %. CA SLA perustuu teknologiaan, jossa samaa virtuaalikonetta ajetaan synkronissa kahden erillisen fyysisen palvelimen päällä. Mahdollisessa laitteiston vikatilanteessa palvelu jatkaa toimintaansa ilman katkosta virtuaalikoneen toimintaan.

Tietoturva

Kaikkiin Freedom Zonen palveluihin kuuluu palomuuri ja IPS-järjestelmä McAfee tuotteilla toteutettuna. Tarvittavat tietoturvatasot määritellään palvelun avaamisen yhteydessä.

Asiakasverkot ovat erillisiä VLAN-verkkoja sekä virtuaaliympäristössä että fyysisten kytkimien tasolla. Asiakasverkot on suojattu palomuurilla.

Infrastruktuurin tietoturvapäivitykset pysyvät automaattisesti ajan tasalla. Asiakkaiden palvelimille tarjoamme tietoturvapäivitykset erillisellä sopimuksella.

Valvonta

Freedom Gridin alustan ydin on autonominen vikatilanteista selviäminen. Jokainen virhetilanne aiheuttaa hälytyksen Freedom Zonen asiakastukeen ja mahdollisista palvelutuotantoa haittaavista tai sen keskeyttävistä tilanteista ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi.

Miksi Freedom Zone?

 • Joustava malli - ei paketteja, vaan resursseja ostetaan juuri tarvittava määrä.
 • Ainutlaatuinen dynaaminen SLA-sopimus.
 • Luotamme omaan osaamiseemme, emmekä sido asiakasta pitkillä sopimuskausilla tai kalliilla muutosmaksuilla.
 • Freedom Grid tulee olemaan palveluiden hallintaympäristö, jossa valitaan Cloud-toimittaja asiakkaan tarpeisiin vastaavaksi. Toimittajaa voi siis vaihtaa hallintaympäristön pysyessä samana.
 • Varmuuskopiointi ilman konekohtaisia agentteja - nopea palautus ja kiinteä maksu.
 • Läpinäkyvä hinnoittelu, ei piilotettuja maksuja.

Suositukset

Secure Action Ltd.

Secure Action on yhtiö, joka tekee transaktiopohjaisia rahaliikennejärjestelmiä. Meillä on erittäin korkeat turval- lisuus- ja varmuusvaatimukset sovelluksissamme. Olen erittäin vaikuttunut Freedom Zonen palvelun tasosta ja ammattimaisuudesta. Voin suositella heitä lämpimästi.

Jani Kajala, teknologiajohtaja
Secure Action Ltd.

Aptual Oy

Aptual hallinnoi satoja verkkosivustoja ja asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä sovelluksia Jalusta-tekno- logiamme avulla. Freedom Grid on jatkuvasti ylittänyt vaa- timuksemme saatavuuden, luotettavuuden ja suoritus- kyvyn suhteen. Suosittelen mielelläni heidän alustaansa kaikkein vaativimpiinkin sovelluksiin.

Marko Tukiainen, varatoimitusjohtaja
Aptual Oy

Referenssit

Freedom Zone Oy

 • Secure Action
 • Also Starring
 • Enfia
 • Elron
 • Aptual
  • TV Viisi, Pohjolan Matka
  • Jalusta

TDC Hosting Oy

 • HUS Helsingin Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Röntgen
 • Nurminen Logistics
 • Ramboll Finland
 • Foreca
 • Trainers House

Tuki

Suosittelemme käsittelyn nopeuttamiseksi ensisijaisesti yhteydenottoa asiakastukeen oikealla puolella olevalla lomakkeella. 
Palvemme kuitenkin myös puhelimitse: +358 9 4272 0876 (ark. 10-16)

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero

Aihe (pakollinen)

Vian kuvaus tai muu asia (pakollinen)

Roskapostinesto

Yhteystiedot

freedomzone

Freedom Zone Oy
puh. +358 9 4272 0876 (ark. 10-16)
if.en1606870713ozmod1606870713eerf@1606870713revoc1606870713sid1606870713